Исхрана у боравку

 • Деца у боравку имају организован доручак, ужину и ручак
 • Могу  се определити за
  • Сва три оброка
  • Само ужину
  • Продужени боравак без исхране
 • Месечни јеловник се налази на сајту школе и на огласној табли на улазу школе
 • Уплатнице са износом и бројем жиро рачуна родитељи добијају почетком месеца
 • Плаћање се врши до 15. у месецу за текући месец
 • Уколико дете неће долазити (због болести или неког другог разлога) родитељ је дужан да обавести особље школске кантине на број 021 469 210
 • Право на бесплатну исхрану у боравку (доручак, ужину и ручак) за децу првог разреда има
  •  Дете из породице која остварује право на дечији додатак
  • Дете из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ
  • Дете из породице са троје или више деце
  • Дете без родитељског старања
  • Дете са сметњама у развоју
 • Ученици другог разреда из наведених категорија имају право на бесплатну ужину док се доручак и ручак додатно плаћају
 • Дете са сметњама у развоју остварује право на бесплатну исхрану од првог до четвртог разреда
 • Образац  за остваривање права на бесплатну исхрану и ужину може се преузети са сајта или у правној служби школе
 • Попуњен образац  са потребном документацијом потребно је предати у правну службу школе