Обавезе и правила понашања

– Сваки ученик је у обавези да донесе обућу (патике или папуче) коју ће искључиво користити када је у боравку. Пожељно је да обућа за боравак буде обележена.

– Ученик је у обавези да сваког месеца донесе убрус, тоалет папир, течни сапун, влажне марамице и чаше.

– Ученик је у обавези да донесе велику свеску на квадратиће за вежбање, која ће бити обележена именом и презименом и стајати у боравку.

– Ученик је у обавези да уколико похађа продужени боравак борави у њему пре и после одласка на наставу, сем у ситуацијама када се са родитељима другачије договори.

– Ученик је у обавези, да уколико иде сам кући или са родитељем од другара, о томе обавести учитељице из боравка писменим путем (на папиру са потписом родитеља и захтевом).

– Родитељ је у обавези да по дете дође до 17 часова. У супротном дете ће чекати у приземљу школе.

– Ученик је дужан да се придржава школског реда.

– Ученик је дужан да се примерно понаша у школи.

– Ученик је у обавези да чува школску имовину, у супротном сваку штету надокнађује родитељ ученика.

– Ученик је дужан да слуша и поштује све запослене у школи.

– Ученик је дужан да се лепо понаша у школској трпезарији и кантини.

– Забрањено је да ученици трче како у школским просторијама тако и у ходнику.

– Приликом преузимања ученика из боравка, родитељ је у обавези да се јави дежурном ученику у школи који је у обавези да о томе обавести учитељице у боравку.

– Без позива дежурног ученика деца не излазе ван боравка.

– Када су деца из боравка напољу, родитељ је у обавези да се јави учитељици приликом преузимања детета.

– Све у вези са плаћањем исхране у продуженом боравку родитељ договара у школској кантини.

– Родитељ је у обавези да прочита и попуни упитник за боравак (упитник добија од учитељица које раде у продуженом боравку или преузима са сајта школе).

– Родитељ је дужан да попуни и потпише сагласност, ако дозвољава да дете иде самостално кући из продуженог боравка (образац Сагласност родитеља добија од учитељица које раде у продуженом боравку или преузима са сајта школе).