Обавештење о упису у први разред школске 2022/23. године

Поштовани родитељи будућих првака,
у складу са чланом 18 Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна за полазак у школу.
У први разред основне школе у шк. 2022/23.години (редован упис) уписују се деца рођена од 01.03.2015. до 28.02.2016.године.
Деца рођена у периоду од 01.03.2016. до 31.08.2016.године (узраст од 6 до 6,5 година), могу се уписати у први разред, након провере спремности за полазак у школу коју врши психолог школе, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.
Уписују се и деца старија од 7,5 година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.
Редован упис у први разред (деце која територијално припадају школи) почиње 1.априла 2022.године и траје до 31.маја 2022.године.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима установе. У том случају, родитељ је у писаној форми поднео молбу за упис, преко секретара школе, до 01.02.2022.године.
Родитељима ће електронско заказивање термимна бити доступно од 21.марта до 31.маја 2022.године.
За децу која се налазе на листи Чекање на упис (деца која територијално не припадају школи а за коју су родитељи поднели молбу за упис) термин за упис и тестирање је могуће заказати после 20.априла 2022.

Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику – подаци из МКР, евиденција пребивалишта, здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.
Уверење о похађању припремног предшколског програма које издаје предшколска установа, прилаже се накнадно.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице ће у име родитеља, термин за тестирање детета заказати кроз апликацију еУправе. У том случају, у времену од 9-12 часова, родитељ може позвати секретара школе Драгицу Рашић (тел. 021/469-210) како би заказао термин тестирања.

Драги наши будући ПРВАЦИ и родитељи,

Добро дошли  у ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ Нови Сад

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА!