Корисни линкови

Драги ученици и родитељи,

Све податке у вези полагања завршног испита и уписа у средње школе имате на линковима у наставку текста.

ПОРТАЛ МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА је специјализовани портал посвећен завршном испиту и упису у средње школе, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или организација локалне самоуправе.

  • Правилник о упису ученика у средње школе.
  • Провера података о ученику.
  • Подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита, подношење приговора на резултате испита, подношење електронске листе жеља и подношење електронске пријаве за упис у средњу школу.
  • Информације о основним школама – бодови
  • Информације о средњим школама и смеровима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја – https://mpn.gov.rs/upis-u-srednje-skole-2022-2023-godina/

  • Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/22. годину и пријемног испита и уписа у средњу школу за школску 2022/23. годину.
  • Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
  • План уписа ученика у средње школе за школску 2022/23. годину
  • Правилник о упису ученика у средњу школу

Вoдич за избoр занимања нуди дeтаљан oпис свих занимања, прoцeну прoфeсиoналних интeрeсoвања и прoвeру спoсoбнoсти. 

Тестови са претходних завршних испита

Mala-matura.com је бесплатан пројекат онлине курсева, настао под покровитељством Савремене гимназије и Средње школе за информационе технологије ИТХС, акредитоване од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Овим пројектом смо свим основцима које очекује упис у средње школе и гимназије омогућили бесплатну и висококвалитетну припремну наставу.

https://mpn.gov.rs/zavrsni-ispit/

Конкурс и Информатор (Просветни преглед) ће у продаји бити крајем маја.