Еразмус+ пројекти

Наша школа је у конкурсном року у 2021. години конкурисала са предлогом пројекта ЕдуИН 2 – ка европској школи будућности (eng. EduIN 2 – towards the European School of the Future). Предлог пројекта је прихваћен.

Пројекат се суфинансира преко Ерасмус+ програма и припада категорији КА1 – мобилност у области општег образовања.

Инострани партнер који ће нам пружити обуке је провајдер курсева Europass Teacher Academy Берлин, Немачка.

Обуке ће трајати шест дана, а наши наставници и стручни сарадници биће полазници следећих курсева:

Digital Game-Based Learning and Augmented Reality (Учење засновано на дигиталним играма и проширена реалност

Embracing Diversity, Preventing Bullying and Violence (Поштовање различитости и превенција насиља)

 A European School for All Children (Европска школа за сву децу)

Број наставника на мобилности – 6

Трајање мобилности – од 28. марта до 2. априла 2022. године

Трајање пројекта – 12 месеци (од 26. децембра 2021. до 26. децембра 2022. године)

Више информација на https://projecteduin2.wordpress.com/home/