Јавне набавке


2022. година

____________________________________________________________________________________________________

03.11.2021. 

Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке 3/2021 – Стручни надзор на доградњи фискултурне сале у склопу пројекта: Реконструкција и доградња фискултурне сале спратности ВП, са пратећим садржајима спратности П+1 и доградња топле везе у нивоу првог спрата са спољашњим степеништем у оквиру комплекса ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад, спратности П+2

____________________________________________________________________________________________________

22.10.2021.

Одлука о додели уговора

____________________________________________________________________________________________________

08.10.2021.

Стручни надзор 3/2021

____________________________________________________________________________________________________

21.09.2021.

 Одлука о додели уговора у поступку 2/2021

____________________________________________________________________________________________________

13.08.2021. 

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама 

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 

Јавни позив – пречишћени текст 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

____________________________________________________________________________________________________

27.07.2021.

Јавна набавка отворени поступак 2/2021 – Реконструкција и доградња фискултурне сале ОШ „Васа Стајић“ спратности ВП, са пратећим садржајима спратности П+1 и доградња топле везе у нивоу првог спрата са спољашњим степеништем у оквиру комплекса Основне школе „Васа Стајић“ спратности П+2.

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума

Упутство понуђачима

____________________________________________________________________________________________________

01.03.2021.

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 1/21

____________________________________________________________________________________________________

12.02.2021.

Јавна набавка 1-21 набавка материјала за образовање и административног материјала

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума

Упутство понуђачима

2021. година

____________________________________________________________________________________________________

10.12.2020.

Јавна набавка 6/20

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума

Упутство понуђачима

____________________________________________________________________________________________________

13.05.2020.

Одлука о измени уговора у поступку ЈНОП 1-3Н/2020, набавка интерактивне табле са пројектором.

____________________________________________________________________________________________________

27.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 5-2020.

____________________________________________________________________________________________________

14.04.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 5-2020 осигурање

____________________________________________________________________________________________________

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору ЈНОП 1-3Н/2020, набавка интерактивне табле са пројектором.

____________________________________________________________________________________________________

30.03.2020.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 5/2020

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 5/2020

____________________________________________________________________________________________________

09.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 3/2020
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 4/2020

____________________________________________________________________________________________________

03.03.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 4/2020

____________________________________________________________________________________________________

02.03.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 3/2020

____________________________________________________________________________________________________

25.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1/2020 

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 2/2020

____________________________________________________________________________________________________

24.02.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1/2020. 

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 2/2020.

____________________________________________________________________________________________________

14.02.2020. 

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 3/2020.

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 3/2020.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 4/2020.

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 4/2020.

____________________________________________________________________________________________________

09.02.2020. 

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 1/2020.

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 1/2020.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 2/2020.

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 2/2020.

2020. година

____________________________________________________________________________________________________

18.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 7/2019.

____________________________________________________________________________________________________

05.11.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 7/2019.

____________________________________________________________________________________________________

23.10.2019.

Измена конкурсне документације у поступку ЈНМВ 7/2019.

Измењена конкурсна документација у поступку ЈНМВ 7/2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНМВ 7/2019.

____________________________________________________________________________________________________

21.10.2019.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 7/2019 – набавка школских књига.

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 7/2019 – набавка школских књига.

____________________________________________________________________________________________________

09.09.2019.

ЈНМВ 5/2019, набавка за осигурање, партија осигурања ученика и запослених.

____________________________________________________________________________________________________

29.07.2019.

Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину.

____________________________________________________________________________________________________

11.07.2019.

Одлука о измени уговора за снадбевање електричном енергијом, у поступку ЈНМВ 3/2019.

____________________________________________________________________________________________________14.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 6/2019.

____________________________________________________________________________________________________

03.05.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 6/2019.

____________________________________________________________________________________________________

15.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 5/2019.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 6/2019. Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 6/2019.

____________________________________________________________________________________________________

04.04.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 5/2019. – Осигурање имовине и осигурање од одговорности, осигурање ученика и запослених

____________________________________________________________________________________________________

14.03.2019.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 5/2019.

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 5/2019.

____________________________________________________________________________________________________

08.03.2019. 

Oдлука о додели уговора у поступку 4/2019

Oбавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1/2019

Oбавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 2/2019

Oбавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 3/2019

Oбавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 4/2019

____________________________________________________________________________________________________

06.03.2019.

Одлука о додели уговора у поступу ЈНМВ 1/2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 2/2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 3/2019.

____________________________________________________________________________________________________

21.02.2019.

Питања и одговори у поступку ЈНМВ 1/2019, набавка материјала за образовање, културу и спорт и административни материјал.

____________________________________________________________________________________________________

20.02.2019.

Измењена конкурсна документација ЈНМВ 3/2019 – електрична енергија

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 3/2019 – електрична енергија

____________________________________________________________________________________________________

15.02.2019.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 1/2019 – материјал за образовање, науку и спорт и административни материјал

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 1/2019 – материјал за образовање, науку и спорт и административни материјал

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 2/2019 – материјал за одржавање хигијене

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 2/2019 – материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 3/2019 – електрична енергија

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 3/2019 – електрична енергија

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 4/2019 – храна и пиће за школску кухињу

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 4/2019 – храна и пиће за школску кухињу

2019. година

____________________________________________________________________________________________________

22.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 11/2018.

____________________________________________________________________________________________________

08.10.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 11/18.

____________________________________________________________________________________________________

25.09.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНМВ 11/2018.

Измењена конкурсна документација у поступку ЈНМВ 11/2018.

____________________________________________________________________________________________________

20.09.2018.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 11/2018.

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 11/2018.

____________________________________________________________________________________________________

13.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 10/2018

____________________________________________________________________________________________________

03.08.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 10/2018

____________________________________________________________________________________________________

28.07.2018.

Питања и одговори 3 у поступку ЈНМВ 10/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 у поступку ЈНМВ 10/2018

Измењена конкурсна документација у поступку ЈНМВ 10/2018

____________________________________________________________________________________________________

25.07.2018.

Питања и одговори 2 у поступку ЈНМВ 10/2018

____________________________________________________________________________________________________

24.07.2018.

Измењена конкурсна документација у поступку ЈНМВ 10/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори у поступку ЈНМВ 10/2018

____________________________________________________________________________________________________

19.07.2018.

Позив за подношење понуда у поступку јнмв 10/2018

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 10/2018

____________________________________________________________________________________________________

12.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНППБОПБР 9/2018

____________________________________________________________________________________________________

01.06.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНППБОПБР 9/2018

____________________________________________________________________________________________________

28.05.2018. 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у поступку ЈНППБОПБР 9/2018

Конкурсна документација у поступку ЈНППБОПБР 9/2018

____________________________________________________________________________________________________

23.05.2018.

Обавештење о закључено уговору у поступку ЈНМВ 7/2018

____________________________________________________________________________________________________

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 8/2018

____________________________________________________________________________________________________

09.05.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 7/2018

____________________________________________________________________________________________________

07.05.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 8/2018

____________________________________________________________________________________________________

03.05.2018.

Одговор и питања у поступку ЈНМВ 8/2018

____________________________________________________________________________________________________

27.04.2018.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 8/2018

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 8/2018

____________________________________________________________________________________________________

26.04.2018.

Одговор у поступку ЈНМВ 7/2018

____________________________________________________________________________________________________

18.04.2018.
Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 7/2018
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 7/2018

____________________________________________________________________________________________________

12.04.2018.
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 5/2018
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 6/2018

____________________________________________________________________________________________________

11.04.2018.
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 5/2018
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 6/2018

____________________________________________________________________________________________________

02.04.2018.
Додатна појашњења у поступку ЈНМВ 5/2018

____________________________________________________________________________________________________

29.03.2018.
Позив за подношење понуда ЈНМВ 6/2018
Конкурсна документација ЈНМВ 6/2018
____________________________________________________________________________________________________

26.03.2018.
Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 5/2018
Конкурсна документација ЈНМВ 5/2018

____________________________________________________________________________________________________

05.03.2018. 

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1/2018
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 2/2018
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 3/2018
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 4/2018

__________________________________________________________________________________________________

23.02.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1/2018
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 2/2018
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 3/2018
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 4/2018

____________________________________________________________________________________________________

12.02.2018. 

Измењена конкурсна документација ЈНМВ 1-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 1-2018
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 2-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 2-2018

____________________________________________________________________________________________________

10.02.2018.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1/2018, набавка материјала за образовање,културу и спорт и административног материјала
Конкурсна документација ЈНМВ 1/2018, набавка материјала за образовање,културу и спорт и административног материјала
Позив за подношење понуда ЈНМВ 2/2018, набавка материјала за одржавање хигијене
Конкурсна документација ЈНМВ 2/2018, набавка материјала за одржавање хигијене
Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/2018, снабдевање електричном енергијом
Конкурсна документација ЈНМВ 3/2018, снабдевање електричном енергијом
Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2018, набавка хране и пића за школску кухињу
Конкурсна документација ЈНМВ 4/2018, набавка хране и пића за школску кухињу

2018. година

____________________________________________________________________________________________________

14.12.2017.

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Анекс бр. 4

____________________________________________________________________________________________________

27.10.2017. 

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 5-2017

____________________________________________________________________________________________________

19.10.2017.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 5/2017

____________________________________________________________________________________________________

13.10.2017.

Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈНОП 5/2016 – Анекс 3

____________________________________________________________________________________________________

05.10.2017.

Питња и одговори 1 у поступку ЈНМВ 5/2017
____________________________________________________________________________________________________

29.09.2017.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 5-2017

Конкурсна документација ЈНМВ 5 -2017

____________________________________________________________________________________________________26.09.2017.

Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈНОП 5/2016.
____________________________________________________________________________________________________

21.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНОП 5/2016.

____________________________________________________________________________________________________

06.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1/2017. 

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 2/2017. 

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 3/2017. 

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 4/2017.

____________________________________________________________________________________________________

02.03.2017.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНОП 5/2016.

____________________________________________________________________________________________________

27.02.2017.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1/2017 – материјал за хигијену

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 2/2017 – материјал за образовање и административни матријал

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 3/2017 – електрична енергија

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 4/2017 – кухиња

____________________________________________________________________________________________________

17.02.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

__________________________________________________________________________________________________

13.02.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

_________________________________________________________________________________________________

11.02.2017.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 1/2017 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 2/2017 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 3/2017 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 4/2017

____________________________________________________________________________________________________

09.02.2017.

Одговори на питања у поступку ЈНОП 5/2016.

Измена конкурсне документације у поступку ЈНОП 5/2016.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНОП 5/2016.

____________________________________________________________________________________________________

07.02.2017.

План јавних набавки за 2017. годину можете погледати овде.

____________________________________________________________________________________________________

06.02.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

____________________________________________________________________________________________________

02.02.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

____________________________________________________________________________________________________

20.01.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

Шема столарије

____________________________________________________________________________________________________

13.01.2017.

Позив за подношење понуда ЈНОП 5/2016: доградња два спрата над делом школског објекта. Конкурсну документацију можете преузети овде

2017. година

____________________________________________________________________________________________________

12.02.2016. 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1-2016: материјал за одржавање хигијене.Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-2016: материјал за образовање и административни материјал. Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 3-2016: снадбевање електричном енергијом. Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4-2016: набавка хране и пића за школску кухињу. Конкурсну документацију можете преузети овде.

2016. година

____________________________________________________________________________________________________

25.11.2015.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 7/2015. можете погледати овде.

____________________________________________________________________________________________________

20.11.2015.

Oдлука о наставку поступка ЈНМВ 7/2015 – извођење молерско-фарбарских и фасадерских радова сале по налогу санитарне инспекције можете погледати овде. Обавештење о закљученом уговору ЈНМБ 8/2015. можете погледати овде.

____________________________________________________________________________________________________

28.10.2015.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 8/2015. Одлуку можете погледати овде.

____________________________________________________________________________________________________

19.10.2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 8/2015: набавка рачунарске опреме. Конкурсну документацију можете преузети овде.

____________________________________________________________________________________________________

 17. 7. 2015.

Обавештење о обустави ЈНМВ 7/2015: набавка радовa – Извођење молерско-фарбарских и фасадерских радова фискултурне сале.

____________________________________________________________________________________________________

4. 7. 2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 7/2015: набавка радовa – Извођење молерско-фарбарских и фасадерских радова фискултурне сале. Конкурсну документацију можете преузети овде.

____________________________________________________________________________________________________

29. 4. 2015.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 6/2015: набавка радова – замена дела фасадне столарије у ходнику на првом спрату.

____________________________________________________________________________________________________

9. 4. 2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 6/2015: набавка радова – замена дела фасадне столарије у ходнику на првом спрату. Конкурсну документацију можете преузети овде.

____________________________________________________________________________________________________

9. 4. 2015.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ набавка услуга– услуге осигурања ЈНМВ 5/2015

____________________________________________________________________________________________________

18.3.2015.

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку услуга – услуге осигурања ЈНМВ –  5/2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ – 5/2015 услуге осигурања

____________________________________________________________________________________________________

16.3.2015.

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку услуга – услуге осигурања ЈНМВ –  5/2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ – 5/2015 услуге осигурања

__________________________________________________________________________________________________

9.3.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности, набавка услуга у ОШ „Васа Стајић“. Конкурсну документацију можете преузети овде.

____________________________________________________________________________________________________

5.3.2015.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1/2015 набавка добара – материјал за образовање, можете погледати овде. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2/2015 набавка добара – материјал за одржавање хигијене, можете погледати овде.

____________________________________________________________________________________________________

2.3.2015.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 3/2015 набавка хране и пића за школску кухињу, можете погледати овде.

____________________________________________________________________________________________________

24.2.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности, набавка добара – снабдевање електричном енергијом. Конкурсну документацију можете преузети овде.

____________________________________________________________________________________________________

14.2.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности набавка добара – хране и пића за школску кухињу. Конкурсну документацију можете преузети овде

____________________________________________________________________________________________________

14.2.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности – набавка материјала за образовање. Конкурсну документацију можете преузети овде.

____________________________________________________________________________________________________

14.2.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности – набавка материјала за одржавање хигијене. Конкурсну документацију можете преузети овде.

2015. година

____________________________________________________________________________________________________

4.12.2014.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ инвестиционо одржавање на побољшању услова објекта, можете погледати овде.

____________________________________________________________________________________________________

17.11.2014.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности ЈНМВ 7/2014 – јавна набавка радова – инвестиционо одржавање на побољшању услова објекта (замена прозора у ходнику на другом спрату). Конкурсну документацију можете преузети овде.

____________________________________________________________________________________________________

1.10.2014.

Обавештење о закљученим уговорима за  осигурање ученика и запослених, можете погледати овде.

____________________________________________________________________________________________________

3.9.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности – услуга: понуде за осигурање ученика и запослених  ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад, можете погледати овде.
Конкурсну документацију можете преузети на линку.

____________________________________________________________________________________________________

5.4.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писаних понуда за ДАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА – ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ У ЗАКУП У 2014. ГОДИНИ УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

____________________________________________________________________________________________________

25.3. 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр.01-187/14.осигурање имовине са осигурањем од опште одговорности од 21.03.2014.г.

____________________________________________________________________________________________________

13.3.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ бр.01-144/14 од 06.03.2014. набавка добара- материјал за одржавање и хигијену.

____________________________________________________________________________________________________

11.3.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ бр.01-143/14.од 06.03.2014. набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање.

____________________________________________________________________________________________________

3.3.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности – услуге осигурања имовине и услуге осигурања од одговорности. Конкурсна документација може да се преузме овде.

____________________________________________________________________________________________________

13.2.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности – набавка добара: набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање  Конкурсна документација може да се преузме овде.

____________________________________________________________________________________________________

13.2.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности – набавка добара: материјал за одржавање хигијене. Конкурсна документација може да се преузме овде

____________________________________________________________________________________________________

7.2.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности – услуга: снабдевање електричном енергијом.Конкурсна документација може да се преузме овде.

____________________________________________________________________________________________________


29.01.2014.

Обавештење о прекиду јавне набавке можете погледати овде.

____________________________________________________________________________________________________

23.01.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности – услуга: осигурање имовине.

Конкурсна документација може да се преузме овде.

2014. година

____________________________________________________________________________________________________

28.10.2013.

Обавештење о закљученом уговору о обезбеђењу школе

___________________________________________________________________________________________________

30.09.2013.

Позив за јавну набавку мале вредности – услуга: обезбеђење ученика и школе „Васа Стајић“ Нови Сад, можете преузети овде . Конкурсна документација може да се преузме овде или на Порталу јавних набавки.


____________________________________________________________________________________________________

19.09.2013.

Позив за јавну набавку мале вредности – услуга: осигурање ученика и запослених за школску 2013/2014. годину

За више информација посетити портал.

2013. година