СТРУЧНИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

У суботу, 19.новембра 2022.у просторијама наше школе одржан је акредитовани семинар Како помоћи ученицима с проблемима у понашању у оквиру плана обавезног стручног усавршавања запослених.

Семинару је присуствовало 30 наставника разредне и предметне наставе, као и запослени у стручној служби.

Циљ семинара је унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са проблемима у понашању и њиховим родитељима.

Дискутовали смо о студијама случаја и разменили своја искуства у васпитном раду, а разговарали смо и томе које су типичне грешке у кажњавању које предузимају родитељи и наставници. Истакли смо значај превентивних активности који су у функцији унапређивања социјалне климе у школи.

Утисци са семинара су позитивни и пријало нам је да уживо разменимо искуства.

Владимир ШИРОКИ

Координатор Тима за стручно усавршавање