Обавештење – организација наставе у петак 25.03.2022.

У петак 25.03. 2022. и у суботу 26.03. 2022. године, је пробни завршни испит за ученике 8. разреда.
У петак, пробни испит почиње у 13 часова, а у суботу почиње у 9 часова за српски језик (траје до 11.00 часова), а у 11.30 почиње комбиновани тест.

У петак ће настава бити скраћена и часови ће трајати 30 минута.
Парна смена ( ученици 2. 4. 6. и 8. разреда) почињу са наставом у 8 часова по следећем распореду:

 1. час 8.00-8.30
  мали одмор 8.30-8.35
 2. час 8.35-9.05
  велики одмор 9.05-9.20
 3. час 9.20-9.50
  мали одмор 9.50-9.55
 4. час 9.55-10.25
  мали одмор 10.25-10.30
 5. час 10.30-11.00
  мали одмор 11.00-11.05
 6. час 11.05-11.35

Непарна смена ( ученици 3. 5. и 7. разреда ) почињу са наставом у 15.05 по следећем распореду :

 1. час 15.05-15.35
  мали одмор 15.35-15.40
 2. час 15.40-16.10
  велики одмор 16.10-16.25
 3. час 16.25-16.55
  мали одмор 16.55-17.00
 4. час 17.00-17.30
  мали одмор 17.30-17.35
 5. час 17.35-18.05
  мали одмор 18.05-18.10
 6. час 18.10-18.40

Учитељи 2. разреда треба да имају у петак максимално 4 часа и да заврше у 10.25, а учитељи 1. разреда би у том случају могли да почну са наставом у „међусмени“ по следећем распореду :

 1. час 10.30-11.00
  мали одмор 11:00-11:05
 2. час 11.05-11.35
  велики одмор 11.35-11.45
 3. час 11.45-12.15
  мали одмор 12.15-12.20
 4. час 12.20-12.50