Обавештење

Због одржавања пробног завршног испита у петак 22. 03. 2024 настава ће у 1. смени ( 2., 4., 6. и 8. разред) бити скраћена и часови ће трајати 30 минута.

У петак непарна смена (3., 5. и 7. разред) неће имати само 1. час. него долазе на

наставу од 2. часа и држе часове редовно, по редовној сатници. ( часови у 2. смени

нису скраћени).

Парна смена ( ученици 2., 4., 6. и 8. разреда) почињу са наставом у 8 часова по следећем

распореду:

1. час 8:00-8:30

мали одмор 8:30- 8:35

2. час 8:35-9:05

велики одмор 9:05-9:20

3. час 9:20-9:50

мали одмор 9:50-9:55

4. час 9:55-10:25

мали одмор 10:25- 10:30

5. час 10:30- 11:00

мали одмор 11:00-11:05

6. час 11:05-11: 35

Непарна смена ( ученици 3., 5. и 7. разреда ) почињу са наставом у 14: 50 по следећем

распореду :

2. час 14:50-15:35

велики одмор 15:35-15:55

3. час 15:55- 16:40

мали одмор 16:40-16:45

4. час 16:45-17:30

мали одмор 17:30-17:35

5. час 17:35-18:20

мали одмор 18:20-18:25

6. час 18:25-19:10

Управа школе