Другаци на факултету

Ученици другог разреда су посетили Природно- математички факултет ( Дeпaртмaн зa хeмиjу, биoхeмиjу и зaштиту живoтнe срeдинe). У сарадњи са факултетом, организовани су огледи прилагођени и безбедни за децу. Ученици су имали прилику да разгледају лабораторије, и упознају се са разном опремом која омогућава извођење одговарајућих научних огледа.

Радионице су изводиле са мањим групама ученика, како би сви могли практично да се опробају у експериментима. Организоване су четири радионице:

  • Боје које беже
  • Течности мењају боје
  • Тајно писмо
  • Хемијски модели

Циљ ове посете је био развијање љубави прама науци као и неговање радозналости и истраживачког духа.

Данијела ГРБИЋ