Дан ружичастих мајица

У среду, 28. фебруара 2024. године, деца из наше школе су обележила Дан ружичастих мајица са циљем да се подигне свест о вршњачком насиљу и промовише толеранција и уважавање различитости. Дан је започет тако што су сви ученици носили ружичасте мајице, што је симбол борбе против насиља у школама.

Ученици су разговарали о значају толеранције и уважавања различитости, истичући да је важно прихватити и поштовати све људе, без обзира на њихове разлике. Обавезали су се да ће бити подршка својим вршњацима и учествовали у различитим активностима које ће промовисати мир и прихватање.

Поред тога, деца су учествовала у изради паноа на којем су изразили своје мисли и осећања о темама насиља, толеранције и различитости. Дан је започет тако што су сви ученици носили ружичасте мајице, што је симбол борбе против насиља у школама.

На паноу су истакнуте поруке о важности поштовања сваког човека и стварању безбедне средине за све.