Чланови Школског одбора:

Р. бр.

Презиме и име

1.

Добросављев Срђан– представник родитеља

(председник ШО)

2.

Стефановић Бранислава– представник родитеља

(заменик председника ШО)

3.

Свирчев Наташа– представник родитеља

4.

Јелена Ђукић– представник локалне самоуправе

5.

Миланковић Марија– представник локалне самоуправе

6.

Ћулум Немања– представник локалне самоуправе

7.

Коларов-Мусулин Драгица– представник запослених у установи

8.

Кнежевић Јована– представник запослених у установи

9.

Рашић Драгица– представник запослених у установи