Распоред часова по одељењима

1-1234
2-1 2-2 2-3  2-4  2-5 
3-1234 
4-1 4-2 4-3 4-4
5-6-7-8