Рапоред припремне наставе за осмаке

ФИЗИКА

Сваки други уторак када је парна смена преподне од 17:30 до 19 часова.

Наставница Татјана Мићић

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

УТОРАК (БИОЛОГИЈА) - 4.ЧАС

ЧЕТВРТАК (ХЕМИЈА) – 4. И 5.ЧАС

Први часови припремне наставе почињу

28.01.2020 и 30.01.2020.
(КАДА ЈЕ НЕПАРНА СМЕНА ПРЕПОДНЕ)

ПРЕДЛОЖЕНИ ТЕРМИНИ СУ ФИКСНИ ДО КРАЈА
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. СВЕ ЕВЕНТУАЛНЕ ПРОМЕНЕ И
НОВИ ТЕРМИНИ БИЋЕ ОДРЕЂЕНИ У ДОГОВОРУ СА
УЧЕНИЦИМА.
СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПРАТИТИ НА БЛОГУ
epruveticaarobnica.wordpress.com

Наставница биологије-хемије
Станислава Тошановић

ИСТОРИЈА 8-2 И 8-4

Сваке среде од 22. јануара у супротној смени 4. час.

Наставница Мирјана Вуксановић

ИСТОРИЈА 8-1 И 8-3

Суботом од 11:00 почев од 08.02.2020.

Наставница Маја Богданић

ГЕОГРАФИЈА

Сваки други петак, када је парна смена после подне од 19:10 до 20:10.

Наставник Лучић Александар 

МАТЕМАТИКА

8-1 СВАКИ ДРУГИ ПЕТАК КАДА ЈЕ ПАРНА ПРЕ ПОДНЕ 6.ЧАС
8-2 СВАКА ДРУГА СРЕДА КАДА ЈЕ ПАРНА ПОПОДНЕ 6.ЧАС
8-3 СВАКИ ДРУГИ ПЕТАК КАДА ЈЕ ПАРНА ПОПОДНЕ У 13.15
8-4 СВАКИ ДРУГИ УТОРАК КАДА ЈЕ ПАРНА ПОПОДНЕ 6.ЧАС

Наставница
Драгица Мусулин Коларов